Hakkımda


YENİ VE GÜNCEL SİTE (aslanpinar.com) İÇİN TIKLAYINIZ


Yusuf Burak ASLANPINAR, 1983 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.

Ortaokul ve ardından lise eğitimini, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde 2001 yılında bitirmiştir. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuştur.

Avukatlık stajını 2007 yılında tamamlayıp ruhsatnamesini aldıktan kısa bir süre sonra Kızılot Hukuk Bürosu'nda meslek hayatına başlamıştır.


Yabancı dili İngilizce olan Y. Burak ASLANPINAR; üniversite eğitimi sırasında, başta ELSA (The European Law Students' Association - Avrupa Genç Hukukçular Derneği) olmak üzere birçok akademik, kültürel, sosyal etkinlikte görev almıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 1945’ten bu tarafa yılda bir defa yayımladığı geleneksel dergisi Ceride-i Kantar’ın 2003-2005 yılları arasındaki sayılarının çıkarılmasına katkı sağlamıştır.


Ağırlıklı olarak vergi ve ihtilaflarına dair, güncel mali ve hukuki konularla ilgili:

Günlük ulusal gazetelerde köşe yazıları,

Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.


Prof. Dr. Şükrü KIZILOT danışmanlığında hazırladığı "Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesi" konulu tezi ile 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır. 

Lisansüstü eğitimine, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Doktora Programı'nda devam etmekte ve Prof. Dr. Selda AYDIN danışmanlığında "Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümleri Çerçevesinde Vergi Suçlarının Analizi ve Değerlendirilmesi" isimli doktora tezi üzerinde çalışmaktadır.


Başta vergi olmak üzere mali ve hukuki konularla ilgili bilirkişilik ve danışmanlık yapmakta, mütalaa hazırlamaktadır. 


Aynı zamanda Adalet Bakanlığı adına çeşitli illerde Baro Mensupları ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Mensuplarına Bilirkişilik Temel Eğitimi vermektedir.


Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Sağlık Vakfı Sağlık Hukuku Komisyonu Üyesidir.


Y. Burak ASLANPINAR, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sicili'ne 5570 no.su ile kayıt olarak 15.05.2017 tarihinde başladığı arabuluculuk faaliyetini, kurucu ortağı olduğu "Çankaya Arabuluculuk Merkezi"nde devam ettirmekte olup iş hukukunda uzman arabulucu sıfatını da taşımaktadır.


Mirasın Reddi Mirasın Hükmen (Hükmî) Reddi

3 aylık süre geçtikten sonra da mirasın reddedilebileceği...

Makal
e --->>>

KUSURLU OLMAYAN ŞİRKET MÜDÜRÜNE CEZA YOK Kusurlu olmayan kanuni temsilcilerin vergi borçları bakımından sorumlu tutulamayacağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı ve değerlendirilmesi...
Makale --->>>
BİLMEDEN NAYLON FATURA KULLANMA Bilmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullanıldığı iddiası varsa ceza kesilmemesi gerektiği...
Makale --->>>
MİRAS KALAN ARSA KARŞILIĞINDA EDİNİLEN KONUT VE İŞYERİ SATIŞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI İvazsız olarak intikal eden arsa karşılığında edinilen konut veya işyeri satışının “Değer Artış Kazancı” oluşturup oluşturmadığı...
Makale - II --->>>
MİRAS KALAN ARSA KARŞILIĞINDA EDİNİLEN KONUT VE İŞYERİ SATIŞINDA TİCARİ KAZANÇ İvazsız olarak intikal eden arsa karşılığında edinilen konut veya işyeri satışının “Ticari Kazanç” oluşturup oluşturmadığı...

Makale - I --->>>

Naylon Fatura Kullanmada Kasıt Unsuru ve İspat Külfeti - II Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı (SMİY) fatura kullanma tespitinde kullanılan zincirleme tarhiyat yöntemi ve ispat külfetinin gereği gibi yerine getirilememesi...
Makale
--->>>
Naylon Fatura Kullanmada Kasıt Unsuru ve İspat Külfeti - I Naylon fatura kullanma suçunda hapis cezasına hükmedilmesi, 1 kat veya 3 kat vergi ziyaı cezası kesilebilemesi için "kastın ispatının şart olduğu"...

Makale
--- >>>

İşyerinde Yapılmayan İncelemede Hapis Cezası Yok Vergi incelemesi işyerinde yapılmadıysa hapis cezası verilemiyor...

Yargıtay 11. Ceza Dairesi kararı...


Köşe Yazısı
--->>>

"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tâbiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı”

Molierac